top of page
בין השמשות | 2014 | In Between
 

בין השמשות הוא מושג מן התרבות היהודית המציין את משך הזמן שהוא ספק יום ספק לילה. היום כבר נגמר, אך הלילה טרם התחיל. הוא משמש זמן מעבר שאינו מובחן באופן ברור.


בסדרה "בין השמשות" נראים רגעים שדבר מיוחד אינו קורה בהם. זמנים שבין לבין, רגעי מנוחה, משכי מעבר. אלה מצבים, אולי סצנות מסרט, בהם מתקיימים ספק, המתנה, וציפייה. משהו אולי קרה לפני רגע. משהו אולי יקרה עוד מעט. במקביל להלך הרוח הנ"ל, עשויים לצוף הרהורים גם על מדיום הצילום, על מהות הרגע המכריע ועל היעדרו, על הקפאת הזמן ועל התמשכותו.


העבודות המוצגות משלבות סטילס ווידאו, ומבקשות להניח מצע לסיפור. משהו אולי כבר קרה. משהו אולי עוד יקרה.

bottom of page